Energy Savings - Energy Saving Information

Năng lượng hiệu quả
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là chủ đề chính trong các hội thảo, hội nghị, cuộc họp của các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các lãnh đạo và các chuyên gia năng lượng. Sử dụng năng lượng hiệu quả và xây dựng quy trình sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững cũng đang ngày càng thu hút được mối quan tâm chung của cả xã hội.
năng lượng hiệu quả

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Sử dụng năng lượng hiệu quả, đôi khi đơn giản được gọi là hiệu quả năng lượng, là mục tiêu của những nỗ lực để giảm số lượng năng lượng cần thiết để cung cấp vào những dây chuyền sản xuất hay dịch vụ.

Ví dụ, cách nhiệt một tòa nhà cho phép một tòa nhà có thể sử dụng năng lượng hiệu quả trong việc sưởi ấm và làm mát. Cài đặt cửa sổ ở mái nhà sử dụng năng lượng tự nhiên làm giảm lượng năng lượng cần thiết để đạt được cùng một mức độ chiếu sáng so với sử dụng truyền thống bóng đèn sợi đốt. Đèn huỳnh quang, compact sử dụng ít hơn hai phần ba lượng điện tiêu thụ so với đèn sợi đốt. Hiệu quả sử dụng năng lượng được thể hiện rõ nhất bằng cách áp dụng một công nghệ hiệu quả hơn hoặc tích hợp vào quá trình sản xuất.

Sử dụng các động cơ hiệu suất cao để nâng cao hiệu quả năng lượng. Giảm sử dụng năng lượng từ đó làm giảm chi phí năng lượng và có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí tài chính cho người tiêu dùng nếu số tiền tiết kiệm năng lượng thu được sẽ bù đắp cho các khoản chi phí khi thực hiện một công nghệ năng lượng hiệu quả, hay một dự án tiết kiệm năng lượng.

sử dụng năng lượng hiệu quả - Kiemtoannangluong-tietkiemnangluong-dichvunangluong

Việc giảm sử dụng năng lượng cũng được xem là một giải pháp quan trọng cho vấn đề giảm phát thải. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cải thiện hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà, quy trình công nghiệp và giao thông vận tải có thể làm giảm năng lượng của thế giới cần vào năm 2050 xuống một phần ba, và giúp kiểm soát phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu.

Hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo được cho là hai cột trụ của chính sách năng lượng bền vững. Trong nhiều quốc gia sử dụng năng lượng hiệu quả cũng được coi là phần quan trọng trong an ninh quốc gia bởi vì nó có thể được sử dụng để giảm mức độ nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài và có thể làm chậm tốc độ phát triển khi mà các nguồn tài nguyên năng lượng trong nước đang cạn kiệt.


Chuyên gia kiểm toán năng lượng Nguyễn Quang Thịnh

Tác giả:năng lượng hiệu quả