Energy Audit - Sustainable Energy Management

Quy đổi đơn vị sang đơn vị tiêu thụ năng lượng TOE
Khi tiến hành kiểm toán năng lượng, việc quy đổi các dạng tiêu thụ năng lượng khác về cùng một đơn vị đo là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Báo cáo kiểm toán năng lượng và đánh giá hiệu quả của các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đưa ra trong báo cáo kiểm toán năng lượng sẽ dựa trên các thông số năng lượng này.
Quy đổi đơn vị sang đơn vị tiêu thụ năng lượng TOE

Năng lượng quy đổi sang cùng một đơn vị giúp người quản lý năng lượng có cái nhìn tổng thể về toàn cảnh thực trạng sử dụng năng lượng và mối liên quan giữa các trung tâm tiêu thụ năng lượng trong Doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng Iso 50001 cần phải có sự quy đổi để đánh giá các SEUs( các trung tâm tiêu thụ năng lượng)


Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở có mức sử dụng năng lượng sau đây:


a) Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên.


b) Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

 

HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SANG TOE

 

STT

 

Loại nhiên liệu

 

Đơn vị

 

TOE/Đơn vị

 

1

Điện

kWh

0.0001543

2

Than cốc

Tấn

0.70-0.75

3

Than cám loại 1,2

Tấn

0.7

4

Than cám loại 3,4

Tấn

0.6

5

Than cám loại 5,6

Tấn

0.5

6

 

Dầu DO (Diesel Oil)

 

Tấn

1.02

1000 lít

0.88

7

Dầu FO (Fuel Oil)

Tấn

0.99

1000 lít

0.94

8

LGP

Tấn

1.09

9

Khí tự nhiên (Natural Gas)

Tr.m3

900

10

Xăng ôtô-xe máy (Gasoline)

Tấn

1.05

1000 lít

0.83

11

Nhiên liệu phản lực (Jet Tuel)

Tấn

1.05

·         Ghi chú: TOE – Tấn dầu tương đương

Tác giả:QT - ECO