Giải pháp tiết kiệm năng lượng
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/IMG_5892.jpg
Phân loại công nghiệp:Ngành giấy và bột giấy Thay thế động cơ bơm sơ cấp Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ:Vận hành Ứng dụng thực tế: 1995 Tổng quan Công nghệ giấy và bột giấy sử dụng hệ ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/bobinhngung.jpg
Phân loại công nghiệp: Chế biến Tăng độ chân không bình ngưng Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Thiết bị TKNL Ứng dụng thực tế: 2003 Tổng quát Các Ejector hơi là thiết bị hút chân không ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/phat-dien-du-phong.jpg
Phân loại công nghiệp: Toà nhà Sử dụng các máy phát điện dự phòng đưa vào  làm việc thường xuyên Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Vận hành Ứng dụng thực tế:   Tổng quan Các cơ sở ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/sx-dien-nang.jpg
Phân loại công nghiệp:   Sản xuất điện năng bằng chu trình tuabin khí sử dụng sản phẩm khí hóa nhiên liệu rắn (IGCC) Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Thiết bị TKNL Ứng dụng thực t ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/san-xuat-hc.jpg
Phân loại công nghiệp: Hóa chất (NaOH) Quá  trình sản xuất NAOH: Lắp đặt bình gia nhiệt sơ bộ gia nhiệt cho nước muối trước khi vào bình điện phân Nguồn năng lượng: Nhiên liệu ( hơi nước) Phân loại cô ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/chlorine_electrolysis.jpg
Phân loại công nghiệp: Hóa chất (NaOH) Quá trình sản xuất NaOH Giảm tiêu thụ điện của bình điện phân nước muối Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Cải tiến vận hành Ứng dụng thực tế: 1980 ...
'