Giải pháp hệ thống
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/bobinhngung.jpg
Phân loại công nghiệp: Chế biến Tăng độ chân không bình ngưng Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Thiết bị TKNL Ứng dụng thực tế: 2003 Tổng quát Các Ejector hơi là thiết bị hút chân không ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/sx-dien-nang.jpg
Phân loại công nghiệp:   Sản xuất điện năng bằng chu trình tuabin khí sử dụng sản phẩm khí hóa nhiên liệu rắn (IGCC) Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Thiết bị TKNL Ứng dụng thực t ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/han.jpg
Phân loại công nghiệp: Mở rộng Phát triển công nghệ hàn. Thay đổi cấu trúc kim loại hàn Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Hàn Ứng dụng thực tế: 2004 Tổng quan Kỹ thuật hàn liên quan nhi ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/bo-cat-trao-doi-nhiet.jpg
Phân loại công nghiệp: Mở rộng Phát triển công nghệ chưng cất bộ trao đổi nhiệt Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ: Trao đổi nhiệt Ứng dụng thực tế: 2004 Tổng quan Công nghệ hóa chất tiêu ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/ch----bi---n-th---y-s---n.jpg
Phân loại công nghiệp:Chế biến Nâng cao hiệu suất quá trình cháy Nguồn năng lượng: Điện năng Phân loại công nghệ:Thiết bị tiết kiệm năng lượng Ứng dụng thực tế: 2002 Tổng quan Lò hơi vận hành với khôn ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/tiet-kiem-chi-phi.jpg
Loại toà nhà: Tất cả Module tiết kiệm năng lượng (Abbotly) Nguồn năng lượng: Nhiên liệu Phân loại công nghệ: Điều hoà không khí Ứng dụng thực tế: Năm 1999 Tổng quan Module tiết kiệm năng lượng là một ...
'