Khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/Dien-nang-Scada.jpg
Đặt vấn đề Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, điện năng là yếu tố vô cùng quan trọng và càng quan trọng hơn trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Bài toán đặt ra cho các nhà quản lý là làm sa ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/den-led-nha-xuong.jpg
Ngày nay, các  sản phẩm chiếu sáng ngày càng đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Các sản phẩm chiếu sáng ngày càng được cải thiện về chất lượng và mức độ tiết kiệm năng lượng. Theo ước tính, tiêu thụ ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/may-nen-khi-piston.jpg
Các nhà máy công nghiệp sử dụng khí nén trong rất nhiều hoạt động sản xuất. Báo cáo năm 2003 của Cơ quan Năng lượng Mỹ cho thấy, 70 – 90% khí nén bị tổn thất dưới dạng nhiệt, ma sát, tiếng ồn và do sử ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/he-thong-quat-2.jpg
Hầu hết các dây chuyền sản xuất sử dụng quạt và quạt cao áp để thông gió và cho các quy trình công nghiệp cần sử dụng dòng khí. Hệ thống quạt rất cần thiết để giữ quy trình sản xuất hoạt động. Hệ thốn ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/09/khu-CN-tietkiemnangluong.jpg
Theo khảo sát và đánh giá sơ bộ của Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP HCM thì khu công nghiệp và đô thị thuộc nhóm tiêu thụ nhiều năng lượng và mức độ lãng phí năng lượng còn cao. TỔNG QUAN Theo khảo ...
'