Ngành chế biến gỗ
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/che-bien-go_binh-duong.jpg
Năng lượng đã và đang giữ vai trò quyết định trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó năng lượng là nguồn tài nguyên chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thời gian gần đ ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/che-bien-go.gif
Ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ đã có bước phát triển vượt bậc. Sản phẩm gỗ đã giữ vị trí số 4 trong 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.   TỔNG QUAN Số lượng doanh nghiệp chế biến ...
'