Ngành vật liệu xây dựng
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/buong-dot.jpg
Ứng dụng trong ngành thép Phân loại công nghiệp:Ngành thép Cải tiến buồng đốt sử dụng vòi đốt có tái sử dụng nhiên liệu( hoàn liệu) Nguồn năng lượng: nhiên liệu Phân loại công nghệ:Thiết bị tiết kiệm ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/tuynel1.jpg
Với sự phát triển mau chóng của kinh tế thị trường, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư khiến nhu cấu vật liệu xây dựng vài năm gần đây tăng vọt. Chỉ nói riêng ngành gạch xây dựng, hàng loạt nhà máy g ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/xi-mang.jpg
Trong những năm qua, Ngành xi măng đã đóng góp một phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Chính vì thế Chính phủ xác định xi măng là ngành phát triển chiến lược nhằm hỗ trợ các thành ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/toa-nha.jpg
Xây dựng là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng rất lớn, ở hầu hết các giai đoạn trong chu trình sống của công trình.   Xây dựng là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng rất lớn, ở hầu ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/nganh-thep.jpg
Ngành thép là một trong những ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, nhiên liệu ở quy mô lớn. Tiết kiệm năng lượng trong ngành thép đạt hiệu quả tối đa khi thực hiện việc kiểm toán năng lượng TỔNG QUAN ...
'