Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/eco-solar.jpg
Máy nước nóng NLMT là thiết bị sử dụng công nghệ tái tạo năng lượng, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời sẵn có để đun nước nóng mà không cần sử dụng thêm bất kỳ một nguồn năng lượng nào khác… 1. ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/nang-luong-tai-tao-1.jpg
Việt Nam là một nước có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng bức xạ mặt trời trung bình đạt 4 đến 5kWh/m2 mỗi ngày, Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển hệ thống sử dụng năng lượng mặ ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/nang-luong-tai-tao-3.jpg
Các chiến sĩ Vùng 1 Hải Quân được tắm nước nóng từ NL Mặt trời   Ngày nay, khi những nguồn năng lượng như: Than, dầu, gas, điện,… đang bị thiếu hụt và không ngừng tăng giá thì việc sử dụng nguồn ...
'