Chi phí kiểm toán năng lượng
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/tiet-kiem-chi-phi.jpg
Để đưa ra một báo giá kiểm toán năng lượng chuẩn, đơn vị có nhu cầu kiểm toán năng lượng sẽ phải xác định nhiều nội dung cụ thể để cung cấp cho nhà kiểm toán năng lượng. Đây là nội dung mà nhiều đơn v ...
'