Giới thiệu tóm tắt các nguồn tài trợ đầu tư

1. Nguồn vốn trong nước

Nguồn vốn trong nước hiện có các nguồn từ các chương trình sau:

– Chương trình mục tiêu Quốc gia về sản xuất sạch hơn tại Việt Nam (xem chi tiết tại website của chương trình)

– Chương trình mục tiêu Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (xem chi tiết tại website của chương trình)

– Chương trình mục tiêu Quốc gia về Ứng phó biến đổi khí hậu (xem chi tiết tại website của chương trình)

– Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (xem chi tiết tại website của chương trình)

– Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam: Vốn điều lệ 1000 tỷ đồng chủ yếu cho vay hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ hoạt động Bảo vệ môi trường các dự án công nghệ thân thiện môi trường. Quỹ có thu phí dich vụ chuyển CERs và hỗ trợ CDM. Mức vay không quá 70% tổng mức đầu tư dự án. Thời gian vay vốn: không quá 7 năm. Lãi suất vay vốn khoảng 50% lãi suất điều chỉnh của NHNN.

– Một số quỹ bảo vệ môi trường và quỹ đầu tư phát triển địa phương: Nguồn vốn nhỏ từ 30-150 tỷ đồng hỗ trợ cho các pháp nhân trên địa bàn. Điều kiện vay thường từ 4,5-9% trong năm 2015.

2. Nguồn vốn tài trợ quốc tế

– Quỹ LGF tại Nafosted- Bộ Khoa học và công nghệ: triển khai chương trình Pecsme cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ từ năm 2011 nguồn vốn 1,7 triệu USD; Chủ yếu thực hiện bảo lãnh cho vay đầu tư đã gần hết số quỹ. Hiện đang chuẩn bị cam kết cho giai đoạn tiếp theo; Đối tượng là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án Tiết kiệm năng lượng với mức tiết kiệm trên 20%; Có vốn chủ sở hữu tham gia ít nhất 30% tổng mức đầu tư; Hạn mức bảo lãnh tối đa 70% nhưng không quá 3 tỷ đồng; thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời hạn vay; Phí bảo lãnh 0,8%/năm có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3; Đăng ký hồ sơ, đăng ký nhận nợ bắt buộc khi quỹ trả nợ thay.

– Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh GIF: Nguốn vốn 6,5 triệu USD cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 100% vốn Việt Nam đầu tư Tiết kiệm năng lượng thuộc 3 ngành gạch, gốm và chế biến thực phẩm với mức TKNL từ 20% trở lên; Quỹ được quản lý bởi AMU và sự tham gia quyết định của Tổng Cục năng lượng và ĐSQ Đan Mạch; Ủy thác quản lý nguồn vốn và phát hành bảo lãnh cho Ngân hàng ANZ và chỉ hỗ trợ bảo lãnh cho khoản vay từ các NH nhóm I và II hoặc NH có mức nợ xấu không quá 3%; Bảo lãnh tối đa 50% khoản vay từ 200 triệu VNĐ đến 2 tỷ đồng; trả thưởng TKNL từ 10-30% giá trị khoản vay dựa trên mức TKNL hoặc giảm phát thải từ 20-50%.

– Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu GCPF – Viettinbank: Nguồn vốn 25 triệu USD thời hạn 7 năm; tài trợ cho vay ưu đãi dự án Hiệu quả năng lượng và Năng lượng tái tạo nhỏ hơn 30MW; yêu cầu tối thiểu 20% TKNL hoặc giảm phát thải CO2; tổng chi phí đầu tư/1 dự án không quá 10 triệu USD, cho vay không quá 3,5 triệu USD và vốn tự có tham gia tối thiểu 30%; các tiêu chí khác theo quy định của Viettinbank.

– Nguốn vốn ngân hàng Châu Âu EIB cho 4 NH vay lại BIDV, Viettinbank, VDB, Agribank: Tổng số nguồn cho 4 NH vay lại 150 triệu euro trong thời hạn vay 15 năm; mức tiết kiệm đảm bảo tối thiểu 20%, tổng chi phí đầu tư không quá 25 triệu euro, không quá 50% từ thiết kế cho đến thiết bị; tổng tất cả các khoản tài trợ không quá 70%

Công ty TNHH Đầu tư và Kiểm toán năng lượng Systech cung cấp các dịch vụ tốt nhất Việt Nam:– Kiểm toán năng lượng– Các giải pháp tiết kiệm năng lượng– Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng– Cung cấp các dịch vụ đào tạo và đo lường– Các giải pháp về năng lượng mặt trời– Dịch vụ năng lượng toàn diện… Hotline 0989344799


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'