Lợi ích khác biệt do systech eco mang lại (iso 50000)

Doanh nghiệp bạn sẽ nhận được những lợi ích sau khi chọn Systech Eco là đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng:

– Được chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu (tổ chức được công nhận bới bên thứ 3 – thành viên của IAF).

– Tránh các rủi ro chứng nhận tại các tổ chức chứng nhận chưa được công nhận, không có giá trị quốc tế.

– Các chuyên gia xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO  50000 của Systech Eco đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán năng lượng nên am hiểu sâu sắc cách thức xây dựng hệ thống có nhiều đặc thù kỹ thuật này. Với hệ thống này,  chuyên gia xây dựng hệ thống ít kinh nghiệm và không hiểu biết về kỹ thuật sẽ gặp nhiều khó khăn và thậm chí là không thể làm được.

– Đội ngũ chuyên gia đánh giá có nhiều kinh nghiệm và có chứng chỉ quốc tế được IRCA cấp chứng nhận đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

– Doanh nghiệp dễ tích hợp các hệ thống quản lý khác như:  ISO 14000, ISO 9000…mà Systech Eco có nhiều kinh nghiệm

Công ty TNHH Đầu tư và kiểm toán năng lượng Systech cung cấp các dịch vụ tốt nhất Việt Nam:– Kiểm toán năng lượng– Các giải pháp tiết kiệm năng lượng– Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng– Cung cấp các dịch vụ đào tạo và đo lường– Các giải pháp về năng lượng mặt trời– Dịch vụ năng lượng toàn diện… Hotline 0989344799


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'