Lợi ích khác biệt do systech eco mang lại (iso 14000)

– Được chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu (tổ chức được công nhận bởi bên thứ 3-thành viên của IAF).

– Tránh các rủi ro chứng nhận tại các tổ chức chứng nhận chưa được công nhận không có giá tri quốc tế.

– Doanh nghiệp dễ tích hợp các hệ thống quản lý khác như: ISO 9000, ISO 50000…mà Systech có nhiều kinh nghiệm

– Đội ngũ chuyên gia đánh giá có nhiều kinh nghiệm và có chứng chỉ quốc tế được IRCA cấp chứng nhận đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

– Đội ngũ tư vấn và đánh giá của Systech Eco là những cấp quản lý nhiều năm kinh nghiệm, hoạt động trong lĩnh vực môi trườngnăng lượng nên am hiểu nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp. Các cấp quản lý khác nhau sẽ dễ dàng giúp doanh nghiệp tiếp cận, xây dựng và triển khai tốt hơn Iso 14000.

Công ty TNHH Đầu tư và kiểm toán năng lượng Systech cung cấp các dịch vụ tốt nhất Việt Nam:– Kiểm toán năng lượng– Các giải pháp tiết kiệm năng lượng– Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng– Cung cấp các dịch vụ đào tạo và đo lường– Các giải pháp về năng lượng mặt trời– Dịch vụ năng lượng toàn diện… Hotline 0989344799


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'