Nhân sự

Công ty TNHH Đầu tư và  Kiểm toán năng lượng Systech với đội ngũ cán bộ năng động, nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn tư vấn và triển khai về kiểm toán năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng và các hệ thống quản lý môi trường, chất lượng, an toàn…

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng công việc theo chuyên môn hóa cao, đội ngũ cán bộ của công ty Systech Eco được phân bổ theo các phòng, các bộ phận chuyên môn phù hợp với kỹ năng, chuyên môn được đào tạo. Bên cạnh đó đội ngũ chuyên gia tư vấn với nhiều kinh nghiệm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành và kỹ thuật cao phục vụ cho hoạt động của toàn công ty.

Ông Vũ Ngọc Tuyến

vu-ngoc-tuyen

Chủ tịch HĐTV, Giám đốc

Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý

Hoạt động trong lĩnh vực từ năm 2002.

Thành viên tham gia Dự án Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng tái tạo, xây dựng hệ thống quản lý được hỗ trợ bởi Worlbank, Jica, UNDP, Sida, Danida, Unido, Meetbis-EU

 Ông Mai Thanh Hà Huế

Thay Hue

Nguyên Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng  – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc sỹ công nghệ nhiệt lạnh tại Liên Bang Nga

Hoạt động trong lĩnh vực từ năm 1996.

Chủ nhiệm dự án Tiết kiệm năng lượng, thu hồi nhiệt thải cho các nhà máy xi măng Uông Bí, Phả Lại, các dự án tận dụng nhiệt thải, nồi hơi, trạm nhiệt điện đồng phát

 Ông Nguyễn Văn Đông

mr Dong

Kỹ sư, chuyên gia kiểm toán năng lượng được Bộ công thương cấp chứng chỉ số: 162781443

Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý ISO 5000, ISO 14000, ISO 9000

Hoạt động  trong lĩnh vực từ năm 2005

Thành viên tham gia dự án Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng tái tạo của Worlbank, Sida, Meetbis-EU

Quản trị các dự án Tiết kiệm năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý tại các công ty tiêu biểu: Gang thép Thái Nguyên, Xi măng Hải Phòng, Canon, Ford, Sumidenso, Tập đoàn  Prime, Tập đoàn Hoàng Hà…

 Ông Vũ Trọng Đại

Mr Daivt

Kỹ sư, chuyên gia kiểm toán năng lượng

Đánh giá viên hệ thống ISO 50000, ISO 14000

Hoạt động trong lĩnh vực từ năm 2006

Thành viên tham gia dự án Tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo của Worlbank, Sida, Meetbis-EU

Kinh nghiệm triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý tại các công ty tiêu biểu Giấy Bãi Bằng, Supe phốt phát và hóa chất LâmThao, Phân lân Văn điển, Phân Lân Ninh Bình, Xi măng Hải Phòng, Prime

 Ông Nguyễn Tuấn Anh

Anh mr Tuan Anh

Kỹ sư hệ thống nhiệt, kiểm toán viên

Đánh giá viên hệ thống ISO 50000, ISO 14000

Hoạt động trong lĩnh vực từ năm 2010

Thành viên tham gia dự án Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng tái tạo của Worlbank, Sida, Meetbis-EU

Kinh nghiệm triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý tại các công ty tiêu biểu: Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Xi măng Hải Phòng, Gang thép Thái Nguyên, Prime, Hoàng Hà, Ford…

 Ông Lê Ngọc Quân

mr Quan

Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh, kiểm toán viên

Đánh giá viên hệ thống quản lý ISO 50000, ISO 14000, ISO 9000

Hoạt động trong lĩnhvực từ năm 2010

Thành viên tham gia dự án Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng tái tạo của Worlbank, Sida, Meetbis-EU

Kinh nghiệm triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý tại các công ty tiêu biểu: Gang thép Thái Nguyên, Prime, Hoàng Hà, Ford…

Bà Đào Thị Hường

mrs Huong

Kỹ sư điện, chuyên gia quản lý năng lượng Unido, Envidatec

Hoạt động trong lĩnh vực từ năm 2010

Thành viên tham gia Dự án Tiết kiệm năng lượng, Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng của Unido, Envidatec

Kinh nghiệm triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý tại các công ty tiêu biểu: Gang thép Thái Nguyên, Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Prime, Hoàng Hà, Ford…

Một số chứng nhận:

tuyen2

khoamd

 

Tuyen1

 

tuyen3

vinh

Tuyen1

THINH

NGOC ANH

nam

len

le

lananh


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'