Tại sao cần hệ thống quản lý môi trường iso 14000

300113_090910sing

Việc chứng minh được rằng tổ chức đang xem xét các ảnh hưởng tới môi trường và xây dựng hệ thống tại cơ sở ngày càng trở nên quan trọng, việc này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn giảm bớt được chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, ISO 14001 có thể giúp tổ chức của bạn làm được điều này.

Có rất nhiều lợi ích khi chỉ ra sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001

– Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ

– Tạo ưu thế hơn các đối thủ khi thầu các dự án kinh doanh mới

– Quản lý các mối nguy về môi trường

– Tuân thủ các quy định về môi trường ở từng nước

– Chứng minh cam kết cải thiện môi trường của tổ chức

– Chứng minh rằng tổ chức của bạn là một tổ chức có trách nhiệm với tương lai

– Có thể giảm bớt chi phí bảo hiểm

– Giúp nhân viên nhận thức tốt hơn rằng họ đang làm việc trong một tổ chức thân thiện với môi trường

Có được một khung hệ thống quản lý năng lượng được hoạch định tốt giúp tổ chức có được một hướng tiếp cận hệ thống để tuân theo. Trong một số trường hợp các cơ quan pháp luật có thể linh động hơn với từng công ty có hồ sơ hoạt động và giải trình công.

Thêm vào đó, Ban bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) và Ban quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (OHSA) đã chỉ ra rằng chứng nhận có thể giúp giảm số lần thanh tra bắt buộc khi xin giấy phép. Trong những trường hợp đặc biệt EPA sẽ giảm tiền phạt nếu nguồn tài chính được sử dụng cho những hoạt động tốt hơn, bao gồm cả tuân thủ ISO 14001.

Thông qua Hiệp ước chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT), ISO 14001 được mong đợi sẽ trở thành điều kiện tiên quyết để kinh doanh trên toàn cầu. Các chuyên gia cho biết đây sẽ là động lực của thị trường giúp thúc đẩy việc chấp nhận một tiêu chuẩn môi trường toàn cầu mới.

ISO 14001 cũng tương thích với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, OHSAS 18001 và ISO 27001.

Công ty TNHH Đầu tư và kiểm toán năng lượng Systech cung cấp các dịch vụ tốt nhất Việt Nam:– Kiểm toán năng lượng– Các giải pháp tiết kiệm năng lượng– Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng– Cung cấp các dịch vụ đào tạo và đo lường– Các giải pháp về năng lượng mặt trời– Dịch vụ năng lượng toàn diện… Hotline 0989344799

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'