Tại sao cần hệ thống quản lý năng lượng

Nếu không có hệ thống quản lý năng lượng doanh nghiệp gặp phải các vấn đề sau:

  • Không có căn cứ đưa ra chính sách mục tiêu, chỉ tiêu để tổ chức theo đuổi và dẫn đến không có biện pháp thực hiện
  • Nếu có thực hiện biện pháp thì cũng chỉ là đơn lẻ thiếu hiệu quả cho cả tổ chức hoặc các biện pháp không có tính liên kết với nhau dẫn đến tốn nguồn lực triển khai mà vẫn không hiệu quả
  • Không có kế hoạch, biện pháp triển khai, kiểm soát, đo lường và đánh giá dẫn đến không đạt được mục tiêu.

 20141208095318-khi-thai

Lợi ích của hệ thống quản lý năng lượng áp dụng theo ISO 50001

Tiêu chuẩn ISO 50001 đưa ra khuôn khổ các yêu cầu, giúp tổ chức:

  • Thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách nhằm sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn;
  • Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm hướng tới chính sách sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu quả đã cam kết;
  • Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác cần tuân thủ;
  • Sử dụng các số liệu thu thập được để phân tích và đưa ra các quyết định liên quan tới tiêu thụ năng lượng tại doanh nghiệp;
  • Đo lường các kết quả, kiểm kê tiêu thụ năng lượng cho các hoạt động, bao gồm cả việc tiêu thụ năng lượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai;
  • Xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của chính sách đã cam kết;
  • Cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Năng lượng.

Áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001 giúp doanh nghiệp đánh giá mức tiêu thụ và sử dụng năng lượng hiện tại, tìm kiếm các giải pháp cải tiến nhằm sử dụng một cách tốt hơn các thiết bị sử dụng năng lượng hiện tại, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các máy móc, thiết bị do đó giảm mức năng lượng được sử dụng và giảm được chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua việc thiết lập và áp dụng các thủ tục kiểm soát điều hành liên quan tới sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng, ISO 50001:2011 còn giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt theo các chế tài xử lý vi phạm trong việc sử dụng năng lượng. Bên cạnh đó, với mục đích sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả , ISO 50001:2011 còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tiến quản lý năng lượng đối với các dự án giảm phát thải khí nhà kính.

tietkiemnangluong-qlnl

Về mặt thị trường, Hệ thống Quản lý Năng lượng được chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tạo cơ hội cho việc quảng bá, đồng thời đây cũng là công cụ cho doanh nghiệp vượt qua hàng rào kỹ thuật thương mại và giúp nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng và cộng đồng, do đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội cho việc mở rộng thị trường, bao gồm cả việc gia nhập thị trường quốc tế.

Do được xây dựng trên cùng một cấu trúc với Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 nên Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 có thể được áp dụng độc lập hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác một cách thuận lợi, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với những lợi ích trên, ISO 50001:2011 thực sự là một công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội trong việc đảm bảo an ninh năng lượng trên phạm vi toàn cầu.

Công ty TNHH Đầu tư và kiểm toán năng lượng Systech cung cấp các dịch vụ tốt nhất Việt Nam:– Kiểm toán năng lượng– Các giải pháp tiết kiệm năng lượng– Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng– Cung cấp các dịch vụ đào tạo và đo lường– Các giải pháp về năng lượng mặt trời– Dịch vụ năng lượng toàn diện… Hotline 0989344799

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'