Triết lý doanh nghiệp

logo-chuan

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp quản trị Tiết kiệm năng lượng, Dịch vụ năng lượng, Công nghệ năng lượng tái tạo và các sản phẩm Chuyển hóa năng lượng tối ưu thông qua xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, đổi mới, sáng tạo không ngừng và đóng góp cho cộng đồng.

Tầm nhìn đến 2020

Được phần lớn các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm của các ngành công nghiệp của Việt Nam tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Giá trị cốt lõi:

–    Tập trung ĐI ĐẦU ứng dụng công nghệ hiện đại trong Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng tái tạo

–     Xây dựng NIỀM TIN bằng con người: Tận tâm, Sáng tạo và tính Cam kết cao trong công việc

–    Cam kết TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI bằng Chất lượng sản phẩm, bên cạnh những đóng góp thiện nguyện đến cộng đồng

TẦM-NHÌN-SỨ-MỆNH-MỤC-TIÊU-VÀ-GIÁ-TRỊ

Tác giả: Systech Eco

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'